Կատարում ենք կրակմարիչների լիցքավորում, փորձարկում և նորոգում